Terapie

Rehabilitacja dla dorosłych

O terapii

Na czym polega rehabilitacja dla dorosłych?

Fizjoterapia jest dziedziną medycyny, której istotą jest utrzymywanie, bądź przywracanie utraconych zdolności ruchowych człowieka.

Wykorzystuje w celach leczniczych naturalny ruch ludzkiego ciała, jak również oddziaływania na ciało różnych naturalnych czynników fizycznych występujących w przyrodzie i otoczeniu. Rozwój metod fizjoterapii, w tym terapii manualnej, masażu leczniczego, czy rehabilitacji ruchowej, umożliwia skuteczne wspieranie pacjentów w walce z bólem, korekcji wad wrodzonych czy przeciwdziałaniu nawrotom schorzeń.

O fizjoterapii możecie poczytać również tu: FIZJOTERAPIA

Fizjoterapia, jako nieinwazyjna metoda leczenia, może wspomagać leczenie operacyjne, wspierać pacjenta w walce z różnorodnymi zespołami bólowymi kręgosłupa, bólami stawów, bólami mięśni, a nawet przewlekłymi bólami głowy i ostrymi bólami kręgosłupa. Dzięki zaangażowaniu specjalistów fizjoterapii, pacjenci mogą cieszyć się lepszą jakością życia, redukcją dolegliwości bólowych i poprawą mobilności.

Główny cel procesu fizjoterapii powinien być zawsze indywidualnie dobrany do potrzeb pacjenta, w zależności od głównej diagnozy, konkretnego problemu lub choroby. Aktywne zaangażowanie pacjenta i jego rodziny ma kluczowe znaczenie dla powodzenia procesu zdrowienia, szczególnie w przypadkach przewlekłych, jak rehabilitacja po udarach czy urazach mózgu.

Terapia fizyczna, jako fundament fizjoterapii dorosłych, wykorzystuje różnorodne techniki i metody łagodzenia bólu, takie jak terapia manualna, ćwiczenia korekcyjne czy techniki relaksacyjne, aby efektywnie zmniejszyć ból pleców i inne zespoły bólowe. Naszym celem jest nie tylko przyniesienie ulgi, ale także edukacja pacjentów, jak aktywnie zarządzać bólem i unikać jego przyczyn w przyszłości.

Przywrócenie sprawności po urazach wymaga skoordynowanej, metodycznej pracy, która obejmuje zarówno fizjoterapię, jak i edukację pacjenta w zakresie właściwego użytkowania i obciążania ciała. Metoda kompleksowej terapii jest tutaj kluczowa, ponieważ pozwala na holistyczne podejście do pacjenta, uwzględniając wszystkie aspekty jego zdrowia – fizyczne, emocjonalne oraz społeczne.

Współpraca pacjenta z terapeutą jest fundamentem skutecznej fizjoterapii, która umożliwia nie tylko łagodzenie bólu, ale również zapobieganie jego nawrotom. Dzięki metodom takim jak edukacja, terapia manualna, ćwiczenia korekcyjne i relaksacyjne, jesteśmy w stanie efektywnie zmniejszyć ból pleców i innych części ciała, zwiększając jednocześnie ogólną jakość życia naszych pacjentów.

Przywrócenie sprawności po urazach i leczenie zwyrodnieniowe stawów oraz kręgosłupa wymagają czasu, cierpliwości i zaangażowania zarówno ze strony pacjenta, jak i zespołu terapeutycznego. W naszym Centrum kładziemy duży nacisk na metody kompleksowej terapii i indywidualne podejście do każdego przypadku, co pozwala nam na osiąganie najlepszych możliwych rezultatów w rehabilitacji dorosłych.

FIZJOTERAPIA W NASZYM CENTRUM

CNR jest miejscem, gdzie pacjenci mogą znaleźć profesjonalne wsparcie w zakresie leczenia bólu, rehabilitacji ruchowej i terapii manualnej, oferując im szansę na poprawę jakości życia i powrót do zdrowia.

Dzięki indywidualnie dostosowanym programom terapeutycznym i zaangażowaniu naszych specjalistów, jesteśmy w stanie efektywnie wspierać pacjentów na każdym etapie ich drogi do zdrowienia.

W centrum naszych działań leży kompleksowa rehabilitacja dla dorosłych, uwzględniająca zarówno fizyczne jak i emocjonalne aspekty zdrowienia. Programy rehabilitacyjne, które proponujemy, są bogate w działania poprawiające mobilność, kontrolę mięśni, chód i równowagę, terapię bólu, jak również wsparcie w czynnościach życia codziennego. Nasi specjaliści fizjoterapii, korzystając z zaawansowanych metod leczenia układu ruchu, jak leczenie zespołów bólowych czy rehabilitacja ruchowa, są zaangażowani w każdy etap procesu leczenia pacjenta.

W naszej praktyce, fizjoterapia dorosłych skupia się na szerokim spektrum metod, mających na celu nie tylko łagodzenie bólu, ale także przywrócenie maksymalnej funkcjonalności i sprawności po urazach. Szczególną uwagę poświęcamy rehabilitacji choroby zwyrodnieniowej, która dotyka coraz większej liczby osób w dorosłym życiu, powodując ograniczenia ruchowe i znaczny dyskomfort. Rehabilitacja dorosłych ze zwyrodnieniami stawów oraz zwyrodnieniami kręgosłupa wymaga indywidualnego podejścia i zastosowania metody kompleksowej terapii, aby osiągnąć najlepsze wyniki.

Aby pomóc osiągnąć te cele, zależnie od potrzeb danego pacjenta, proponowane przez nas programy rehabilitacji obejmują:

 • działania poprawiające mobilność, kontrolę mięśni, chód i równowagę
 • pomoc w czynnościach życia codziennego, takich jak jedzenie, ubieranie się, kąpiel, toaleta
 • terapię bólu
 • radzenie sobie ze stresem, lękiem oraz depresją
 • naukę radzenia sobie z pęcherzem neurogennym
 • działania mające na celu poprawę zaburzeń poznawczych, takich jak problemy z koncentracją, uwagą, pamięcią i słabą oceną sytuacji rzeczywistej

NASZ ZESPÓŁ FIZJOTERAPEUTÓW

Zatrudniani w naszym Centrum fizjoterapeuci to wysoko wykwalifikowani, dyplomowani pracownicy służby zdrowia, którzy ukończyli studia wyższe (magister fizjoterapii) i mogą samodzielnie prowadzić leczenie osób cierpiących na szeroki zakres problemów zdrowotnych. Do ich głównych zadań zalicza się udzielanie konsultacji, przeprowadzanie badania stanu zdrowia pacjenta, ocena wyników badań medycznych, formułowanie diagnozy, zaplanowanie i realizacja optymalnego programu leczenia, a także kontrola wyników terapii i formułowanie zaleceń co do dalszej terapii.

Do głównych zadań naszych fizjoterapeutów zaliczyć należy:

 • udzielanie konsultacji w ramach swoich kompetencji, ewent. skierowanie pacjenta do innego specjalisty
 • przeprowadzanie badania stanu zdrowia pacjenta i jego potrzeb terapeutycznych
 • ocena wyników badań medycznych pacjenta
 • formułowanie diagnozy oraz zaplanowanie procesu terapii
 • wybór optymalnych metod terapeutycznych
 • wdrożenie oraz realizacja optymalnego programu leczenia pacjenta
 • kontrola wyników realizowanej terapii
 • zalecenia co do dalszej terapii.

Dla kogo

Wskazania do rehabilitacji neurologicznej dla dorosłych

W ramach usług fizjoterapii wspieramy szerokie grono pacjentów, zarówno z problemami ortopedycznymi, jak i neurologicznymi, oferując wielopoziomową terapię, która może poprawić codzienne funkcjonowanie, zmniejszyć objawy uszkodzenia układu nerwowego i poprawić zarówno samodzielność, jak i samopoczucie pacjenta. Współczesna rehabilitacja neurologiczna korzysta z różnorodnych metod terapeutycznych, takich jak Bobath, Vojta, czy integracja sensoryczna, które są dobierane indywidualnie do potrzeb pacjenta, by zapewnić jak najlepsze efekty leczenia.

Wielopoziomowa terapia może poprawić codzienne funkcjonowanie osób dotkniętych takimi chorobami, zmniejszyć objawy uszkodzenia układu nerwowego i poprawić zarówno samodzielność, jak i samopoczucie pacjenta.

 

W naszych działaniach rehabilitacyjnych pomagamy pacjentom, zarówno ortopedycznym, jak i neurologicznym ze schorzeniami, urazami lub zaburzeniami typu:

Zajmujemy się również intensywną rehabilitacją dorosłych, którzy doświadczyli zwyrodnienia stawów lub kręgosłupa, zapewniając im dostęp do najnowszych metod i technologii w dziedzinie terapii fizycznej. Nasze metody łagodzenia bólu są zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta, mając na uwadze jego ogólne samopoczucie i satysfakcję z procesu leczenia.

PRZECIWWSKAZANIA DO FIZJOTERAPII

Pamiętać też należy, że istnieje szereg czynników wykluczających pacjentów z zabiegów fizjoterapii. Wśród głównych wymienić należy:

 • w przeszłości choroba nowotworowa
 • nagła utrata masy ciała, bez konkretnej przyczyny
 • narastające osłabienie lub wycieńczenie organizmu bez uchwytnej przyczyny
 • gorączka lub stan podgorączkowy
 • ciśnienie tętnicze zbyt wysokie (powyżej 160/95) lub zbyt niskie (poniżej 90/50)
 • zaburzenia równowagi i krótkotrwałe utraty świadomości
 • niezdiagnozowany uraz i wiele innych

Kontakt

Umów się na wizytę

Rejestracja telefoniczna:
od poniedziałku do piątku 9:00-18:00

lub
rejestracja mailowa: kontakt@centrum-neuro.pl

Godziny pracy Centrum:
od poniedziałku do piątku 9:00-18:00

Konto bankowe do opłat:
SourceOne Group Sp. z o.o.
BNP Paribas nr 57 1750 0012 0000 0000 2938 5227

Formularz kontaktowy

Terapie

Obecnie prowadzimy działania z zakresu