CNR

Nasz zespół

Katarzyna Rutkowska

Współwłaściciel, Pedagog, Terapeuta Biofeedback, Terapeuta tDCS (mikropolaryzacja), Diagnosta QEEG

Kasia jest współwłaścicielem i założycielem Centrum Neuroterapii Rutkowscy. Jest doświadczonym pedagogiem z ponad 25 letnim stażem. Specjalizuje się w badaniach mózgu QEEG, terapiach biofeedback oraz mikropolaryzacji mózgu (tDCS).

W CNR odpowiada za rozwój firmy, koordynację ruchu pacjentów oraz współpracę z zespołem terapeutów.

Prywatnie – pasjonatka gotowania i podróży. Może godzinami zwiedzać, zmęczenie jej niestraszne!

Certyfikaty / Szkolenia

 • EEG Biofeedback I stopnia – BIOMED Neurotechnologie​
 • QEEG w planowaniu neurofeedbacku – BIOMED Neurotechnologie
 • tDCS Innowacyjna metoda neuromodulacji – BIOMED Neurotechnologie
 • EEG w praktyce psychologa, logopedy i pedagoga – ELMIKO Biosignals

Terapie

Piotr Rutkowski

Współwłaściciel, Diagnosta QEEG, Terapeuta tDCS (mikropolaryzacja), Terapeuta Biofeedback

Piotr jest współwłaścicielem i założycielem Centrum Neuroterapii Rutkowscy. Specjalizuje się w badaniach mózgu QEEG, terapiach biofeedback oraz mikropolaryzacji mózgu (tDCS).

W CNR odpowiada za rozwój firmy, sprawy finansowe oraz techniczne.

Prywatnie jest pasjonatem sportu – triathlonista, narciarz, spadochroniarz, bilardzista. Lubi sobie też mocno pobrudzić ręce i kolana w swoim przydomowym ogródku 😉

Certyfikaty / Szkolenia

 • EEG Biofeedback I stopnia – BIOMED Neurotechnologie
 • EEG i QEEG I stopnia – Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy PrymusEEG
 • EEG w praktyce psychologa, logopedy i pedagoga – ELMIKO Biosignals
 • QEEG w planowaniu neurofeedbacku – BIOMED Neurotechnologie
 • tDCS Innowacyjna metoda neuromodulacji – BIOMED Neurotechnologie
 • Recommendations for good quality EEG and artifact handling – The Neuro Training Academy (NTA) eSeminar

Terapie

Magda Sajewicz

Neurologopeda, Terapeuta Biofeedback

Pochodzi z rodziny nauczycielskiej, więc praca z dziećmi była dla niej czymś naturalnym i oczywistym, niemal od urodzenia. To skierowało ją na studia logopedyczne na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie rozpoczęła swoją przygodę z logopedią. 

Swoje doświadczenia zawodowe zaczęła zdobywać już w 2011 roku, gdy rozpoczęła pracę w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Pracując w tym miejscu przez 10 lat, zdobyła ogromną ilość doświadczenia w pracy z dziećmi oraz młodzieżą z zaburzeniami neurologicznymi i chorobami rzadkimi. 

Podczas swojej praktyki zawodowej Magda pracowała również w przedszkolach, szkole podstawowej, poradni, OREWie, a także prowadzi swoją indywidualną praktykę zawodową. 

W ramach doskonalenia zawodowego i poszerzania swoich kompetencji, stale pogłębia swoją wiedzę na temat skutecznej terapii pacjentów neurologicznych, gdyż chęć pomocy i prowadzenie terapii to jej pasja.

W życiu prywatnym – zapalona biegaczka, pokonująca na własnych nogach dziesiątki kilometrów i setki metrów przewyższeń. Magda to też dusza artystyczna – pisze wiersze, śpiewa i fotografuje…

Certyfikaty / Szkolenia

 • Karta Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD
 • Trening Umiejętności Społecznych – TUS
 • Model wykorzystania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji – blok I, II, III
 • Anatomia palpacyjna struktur narządu żucia
 • Metoda Padovan – Neurofunkcjonalnej reorganizacji – moduł I – III
 • Zespół Downa i rzadkie anomalie genetyczne
 • Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne
 • Wspieranie osób z autyzmem poprzez wielospecjalistyczne oddziaływanie
 • Nadwrażliwość dotykowa jamy ustnej u dzieci
 • Neurofizjologiczne usprawnienie dzieci – aspekt logopedyczny
 • Instruktorski kurs masażu wg Metodyki Holenderskiej Organizacji Shantali
 • Makaton – Program Rozwoju Komunikacji PRKM (poziom I i II – poziomy podstawowy)
 • Wspomaganie procesów sensorycznych uczniów w codziennej pracy nauczyciela, terapeuty
 • Trudny rodzic – komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w środowisku szkolnym
 • Współwystępowanie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu – postepowanie diagnostyczne, terapeutyczne z uwzględnieniem farmakoterapii
 • Przyjazna edukacja i wspieranie rozwoju dziecka z autyzmem
 • Informacja zwrotna oraz ocena postępów w edukacji zdalnej
 • Seminarium szkoleniowo-kontaktowe dla logopedów

Terapie

Ariadna Dobrzańska

Psycholog (spec. psychologia kliniczna i zdrowia)

Ariadna jest pasjonatem psychologii. Praca w tym zawodzie, była jej marzeniem już od dziecka.

Studia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Trzykrotnie otrzymała stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Bezpośrednio po uzyskaniu tytułu psychologa podjęła decyzję o dalszym kształceniu się i podnoszeniu kwalifikacji, w związku z czym rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku Psychologia kliniczna na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz ukończyła kurs kwalifikacyjny z przygotowania pedagogicznego w Centrum Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. W 2022 roku aplikowała na studia psychoterapeutyczne przy Szkole Psychoterapii Poznawczo Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

Ukończyła liczne szkolenia z zakresu pracy związanej z zaburzeniami osobowości, a także specjalistyczne kursy dotyczące opieki i diagnozy neuropsychologicznej osób dorosłych.

Uczestniczyła też w warsztatach pogłębiających kompetencje w pracy z dzieckiem z rodziny przemocowej, profesjonalnej pomocy psychologicznej i interwencji dla osób w kryzysie i traumie, psychoonkologii oraz standardów pracy biegłego psychologa i opiniowania sądowo-psychiatrycznego.Nieustannie doskonali swój warsztat uczestnicząc w konferencjach naukowych.

W swojej pracy opiera się na standardach merytorycznych i etycznych wyznaczonych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, a także Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Zawodowo zajmuje się poradnictwem oraz diagnozą psychologiczną.

Certyfikaty / Szkolenia

 • Standardy pracy biegłego psychologa wynikające z Kodeksu Karnego i Cywilnego z elementami psychologii zeznań i opiniowania sądowo-psychiatrycznego
 • Praca psychoterapeutyczna z pacjentem z osobowością borderline
 • Trener treningu umiejętności społecznych
 • Trener treningu umiejętności społecznych osób z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Opieka nad pacjentem z przebiegu choroby neurodegeneracyjnej – choroby Parkinsona i Alzheimera
 • Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Diagnoza neuropsychologiczna osób dorosłych
 • Dziecko w rodzinie przemocowej – diagnoza i interwencja
 • Podstawy profesjonalnej pomocy psychologicznej i interwencji dla osób w kryzysie i traumie
 • Podstawy neuropsychologii z diagnozą i terapią zaburzeń osób z dysfunkcjami neurologicznymi
 • Osobowość narcystyczna. Zaburzenia występujące we współczesnym świecie – diagnoza i różnicowanie
 • Szkolenie z pracy z pacjentem psychotycznym
 • Podstawy psychoonkologia z elementami terapii wspierającej Simontona
 • Sztuka dobrego życia – jak być sobą w domu i w pracy
 • Terapia schematów w leczeniu zaburzenia osobowości typu bordeline
 • Zaburzenia lękowe – podstawy pracy terapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym

Terapie

 • Diagnozy psychologiczne
 • Konsultacje psychologiczne
 • Treningi umiejętności kognitywnych
 • Treningi umiejętności społecznych

Terapeuta Bowen

Terapeuta Bowen

W obszarze terapii techniką Bowena nasze Centrum współpracuje jedynie z doświadczonymi terapeutami, którzy posiadają odpowiednie certyfikaty organizacji Bowen Polska, potwierdzające ich najwyższe kompetencje zawodowe.

W chwili obecnej, w naszym zespole zatrudniamy terapeutę Bowtech w stopniu mistrzowskim.

Certyfikaty / Szkolenia

Terapie

Wersja 1

Jan Kowalski

Certyfikowany Terapeuta EEG – Biofeedback, Pedagog specjalny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sit amet malesuada metus, nec finibus libero. Orci varius natoque penatibus et magnis dis biofeedback montes, nascetur ridiculus mus.

Aleksandra Nowak

Logopeda, Neuroterapeuta, Certyfikowany Terapeuta metody tDCS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sit amet malesuada metus, nec finibus libero. Orci varius natoque penatibus et magnis dis biofeedback montes, nascetur ridiculus mus.

Jan Kowalski

Certyfikowany Terapeuta EEG – Biofeedback, Pedagog specjalny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sit amet malesuada metus, nec finibus libero. Orci varius natoque penatibus et magnis dis biofeedback montes, nascetur ridiculus mus.

Aleksandra Nowak

Logopeda, Neuroterapeuta, Certyfikowany Terapeuta metody tDCS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sit amet malesuada metus, nec finibus libero. Orci varius natoque penatibus et magnis dis biofeedback montes, nascetur ridiculus mus.

Wersja 2

Jan Kowalski

Certyfikowany Terapeuta EEG – Biofeedback, Pedagog specjalny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, biofeedback nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus.

Aleksandra Nowak

Logopeda, Neuroterapeuta, Certyfikowany Terapeuta metody tDCS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, biofeedback nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus.

Jan Kowalski

Certyfikowany Terapeuta EEG – Biofeedback, Pedagog specjalny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, biofeedback nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus.

Aleksandra Nowak

Logopeda, Neuroterapeuta, Certyfikowany Terapeuta metody tDCS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, biofeedback nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus.

Terapie

Obecnie prowadzimy działania z zakresu