CNR

Nasz zespół

Katarzyna Rutkowska

Współwłaściciel, Pedagog, Terapeuta Biofeedback, Terapeuta tDCS (mikropolaryzacja), Diagnosta QEEG

Kasia jest współwłaścicielem i założycielem Centrum Neuroterapii Rutkowscy. Jest doświadczonym pedagogiem z ponad 25 letnim stażem. Specjalizuje się w badaniach mózgu QEEG, terapiach biofeedback oraz mikropolaryzacji mózgu (tDCS).

W CNR odpowiada za rozwój firmy, koordynację ruchu pacjentów oraz współpracę z zespołem terapeutów.

Prywatnie – pasjonatka gotowania i podróży. Może godzinami zwiedzać, zmęczenie jej niestraszne!

Certyfikaty / Szkolenia

 • EEG Biofeedback I stopnia – BIOMED Neurotechnologie​
 • QEEG w planowaniu neurofeedbacku – BIOMED Neurotechnologie
 • tDCS Innowacyjna metoda neuromodulacji – BIOMED Neurotechnologie
 • EEG w praktyce psychologa, logopedy i pedagoga – ELMIKO Biosignals

Terapie

Piotr Rutkowski

Współwłaściciel, Diagnosta QEEG, Terapeuta tDCS (mikropolaryzacja), Terapeuta Biofeedback

Piotr jest współwłaścicielem i założycielem Centrum Neuroterapii Rutkowscy. Specjalizuje się w badaniach mózgu QEEG, terapiach biofeedback oraz mikropolaryzacji mózgu (tDCS).

W CNR odpowiada za rozwój firmy, sprawy finansowe oraz techniczne.

Prywatnie jest pasjonatem sportu – triathlonista, narciarz, spadochroniarz, bilardzista. Lubi sobie też mocno pobrudzić ręce i kolana w swoim przydomowym ogródku 😉

Certyfikaty / Szkolenia

 • EEG Biofeedback I stopnia – BIOMED Neurotechnologie
 • EEG i QEEG I stopnia – Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy PrymusEEG
 • EEG w praktyce psychologa, logopedy i pedagoga – ELMIKO Biosignals
 • QEEG w planowaniu neurofeedbacku – BIOMED Neurotechnologie
 • tDCS Innowacyjna metoda neuromodulacji – BIOMED Neurotechnologie
 • Recommendations for good quality EEG and artifact handling – The Neuro Training Academy (NTA) eSeminar
 • From QEEG to Neurofeedback: Bridging the Gap Between Assessment & Training for Effective Neuromodulation – Thought Technology
 • EEG Markers of Cognitive Decline – Neuroelectrics

Terapie

Marta Ellert

Neurologopeda, Terapeuta miofuncjonalny, Terapeuta ręki, Certyfikowany diagnosta KOLD, KOJD-Afa, ADOS-2

Marta pracuje głównie z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju w spektrum autyzmu, z dziećmi z afazją, problemami miofunkcjonalnymi, niepełnosprawnością intelektualną, opóźnionym rozwojem mowy, o różnym podłożu. Chętnie prowadzi też terapię z młodzieżą i dorosłymi.

Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Prywatnie – żona i mama dwóch wspaniałych chłopców, z którymi rozrabia, zwiedza kraj i żegluje.

Certyfikaty / Szkolenia

 • tDCS Innowacyjna metoda neuromodulacji – BIOMED Neurotechnologie
 • 3-stopniowy kurs doskonalący „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”
 • Praca z zachowaniem trudnym, Instytut Nauk Stosowanych
 • Terapia miofunkcjonalna wg A. Kittel „9-99 sTARs”
 • Terapia miofunkcjonalna wg A. Kittel „4-8 sTArs” POZIOM II
 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka KOLD
 • Karty oceny Dziecka Afatycznego KOJD-AFA
 • Certyfikat ADOS -2
 • MAKATON 1. stopnia
 • Model wykorzystania AAC w praktyce edukacyjnej, dr M. Grycmann
 • Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne
 • Wibratory logopedyczne w praktyce – wskazówki do masażu logopedycznego
 • Wybiórczość pokarmowa u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • Skuteczne strategie postępowania w przypadku trudności w przyjmowaniu pokarmów
 • Logorytmika
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, diagnoza, terapia, masaż
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, Metoda Krakowska
 • GUGUHOPLA – od zabawy do mówienia, dr Marzena Machoś
 • Certyfikat Trenera Odysei Umysłów
 • Audiodeskrypcja Sztuk Wizualnych
 • Dr Myśligłówka. Zabawy badawcze i eksperymenty w pracy z dziećmi
 • Zmysłolandia. Zabawy zmysłowe i sensoryczne w pracy z dziećmi
 • Metoda Dobrego Startu
 • VB-MAPP – diagnoza funkcjonalna osób z zaburzeniami rozwoju
 • Wykorzystanie techniki tapingu w terapii logopedycznej

Terapie

Ariadna Dobrzańska

Psycholog (spec. psychologia kliniczna i zdrowia)

Ariadna jest pasjonatem psychologii. Praca w tym zawodzie, była jej marzeniem już od dziecka.

Studia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Trzykrotnie otrzymała stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Bezpośrednio po uzyskaniu tytułu psychologa podjęła decyzję o dalszym kształceniu się i podnoszeniu kwalifikacji, w związku z czym rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku Psychologia kliniczna na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz ukończyła kurs kwalifikacyjny z przygotowania pedagogicznego w Centrum Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. W 2022 roku aplikowała na studia psychoterapeutyczne przy Szkole Psychoterapii Poznawczo Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

Ukończyła liczne szkolenia z zakresu pracy związanej z zaburzeniami osobowości, a także specjalistyczne kursy dotyczące opieki i diagnozy neuropsychologicznej osób dorosłych.

Uczestniczyła też w warsztatach pogłębiających kompetencje w pracy z dzieckiem z rodziny przemocowej, profesjonalnej pomocy psychologicznej i interwencji dla osób w kryzysie i traumie, psychoonkologii oraz standardów pracy biegłego psychologa i opiniowania sądowo-psychiatrycznego.Nieustannie doskonali swój warsztat uczestnicząc w konferencjach naukowych.

W swojej pracy opiera się na standardach merytorycznych i etycznych wyznaczonych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, a także Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Zawodowo zajmuje się poradnictwem oraz diagnozą psychologiczną.

Certyfikaty / Szkolenia

 • Standardy pracy biegłego psychologa wynikające z Kodeksu Karnego i Cywilnego z elementami psychologii zeznań i opiniowania sądowo-psychiatrycznego
 • Praca psychoterapeutyczna z pacjentem z osobowością borderline
 • Trener treningu umiejętności społecznych
 • Trener treningu umiejętności społecznych osób z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Opieka nad pacjentem z przebiegu choroby neurodegeneracyjnej – choroby Parkinsona i Alzheimera
 • Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Diagnoza neuropsychologiczna osób dorosłych
 • Dziecko w rodzinie przemocowej – diagnoza i interwencja
 • Podstawy profesjonalnej pomocy psychologicznej i interwencji dla osób w kryzysie i traumie
 • Podstawy neuropsychologii z diagnozą i terapią zaburzeń osób z dysfunkcjami neurologicznymi
 • Osobowość narcystyczna. Zaburzenia występujące we współczesnym świecie – diagnoza i różnicowanie
 • Szkolenie z pracy z pacjentem psychotycznym
 • Podstawy psychoonkologia z elementami terapii wspierającej Simontona
 • Sztuka dobrego życia – jak być sobą w domu i w pracy
 • Terapia schematów w leczeniu zaburzenia osobowości typu bordeline
 • Zaburzenia lękowe – podstawy pracy terapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym

Terapie

 • Diagnozy psychologiczne
 • Konsultacje psychologiczne
 • Treningi umiejętności kognitywnych
 • Treningi umiejętności społecznych

Terapeuta Bowen

Terapeuta Bowen

W obszarze terapii techniką Bowena nasze Centrum współpracuje jedynie z doświadczonymi terapeutami, którzy posiadają odpowiednie certyfikaty organizacji Bowen Polska, potwierdzające ich najwyższe kompetencje zawodowe.

W chwili obecnej, w naszym zespole zatrudniamy terapeutę Bowtech w stopniu mistrzowskim.

Certyfikaty / Szkolenia

Terapie

Wersja 1

Jan Kowalski

Certyfikowany Terapeuta EEG – Biofeedback, Pedagog specjalny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sit amet malesuada metus, nec finibus libero. Orci varius natoque penatibus et magnis dis biofeedback montes, nascetur ridiculus mus.

Aleksandra Nowak

Logopeda, Neuroterapeuta, Certyfikowany Terapeuta metody tDCS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sit amet malesuada metus, nec finibus libero. Orci varius natoque penatibus et magnis dis biofeedback montes, nascetur ridiculus mus.

Jan Kowalski

Certyfikowany Terapeuta EEG – Biofeedback, Pedagog specjalny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sit amet malesuada metus, nec finibus libero. Orci varius natoque penatibus et magnis dis biofeedback montes, nascetur ridiculus mus.

Aleksandra Nowak

Logopeda, Neuroterapeuta, Certyfikowany Terapeuta metody tDCS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sit amet malesuada metus, nec finibus libero. Orci varius natoque penatibus et magnis dis biofeedback montes, nascetur ridiculus mus.

Wersja 2

Jan Kowalski

Certyfikowany Terapeuta EEG – Biofeedback, Pedagog specjalny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, biofeedback nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus.

Aleksandra Nowak

Logopeda, Neuroterapeuta, Certyfikowany Terapeuta metody tDCS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, biofeedback nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus.

Jan Kowalski

Certyfikowany Terapeuta EEG – Biofeedback, Pedagog specjalny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, biofeedback nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus.

Aleksandra Nowak

Logopeda, Neuroterapeuta, Certyfikowany Terapeuta metody tDCS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, biofeedback nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus.

Terapie

Obecnie prowadzimy działania z zakresu