Lista chorób

Zespół Downa (trisomia 21) jest zespołem wad wrodzonych, który został wywołany nieprawidłową liczbą chromosomów.

Jego cechami są m. in. niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim lub średnim czy dysmorfia – zmiany w wyglądzie. Poza wymienionymi, chorobie towarzyszy szereg zaburzeń w budowie i funkcjonowaniu organizmu. Dla osób z Zespołem Downa charakterystyczne są fałdy nad powiekami. Choroba wzięła swoją nazwę od nazwiska człowieka, który odkrył ją w 1862 roku – był nim lekarz John Langdon Down.

Polecana terapia: Mikropolaryzacja (tDCS), Rehabilitacja dla dorosłych, Rehabilitacja dla dzieci, Fizykoterapia