Terapie

Rehabilitacja dla dzieci

O terapii

Na czym polega rehabilitacja dla dzieci?

Już od dnia narodzin nasze dzieci potrzebują szczególnej troski. Dotyczy to zarówno dzieci zdrowych, jak i maluszków, które pojawiły się na tym świecie z mniejszymi czy większymi deficytami neurologicznymi.

Dla zapewnia prawidłowego rozwoju psychoruchowego naszych najmłodszych, codzienna pielęgnacja, miłość i opieka rodziców, w wielu przypadkach powinny zostać wsparte profesjonalną rehabilitacją. W takich sytuacjach, z pomocą mogą nam przyjść doświadczeni rehabilitanci, którzy za pomocą ćwiczeń i wprowadzeniu zasad odpowiedniej pielęgnacji wspomogą rodziców w poprawie zdrowia i podniesieniu jakości życia ich pociech.

Współczesna medycyna wypracowała już wiele metod rehabilitacyjnych, które są dedykowane dla dzieci. Wśród najważniejszych wymienić należy NDT-Bobath oraz metodę Vojty.

Metoda NDT-Bobath

Celem metody NDT-Bobath jest pomoc dla dziecka w jego wszechstronnym rozwoju, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN).

Ta metoda terapeutyczna opiera się na założeniu, że rozwój dziecka z dysfunkcją OUN przebiega inaczej niż rozwój prawidłowy. Doświadczenia czuciowo-ruchowe takiego dziecka są odmienne, co wywołuje nieprawidłowe odczuwanie własnego ciała oraz nieprawidłowe ruchy.

Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a nie porusza wybranymi kończynami. Dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Pomoc przy wykonywaniu ruchu powinna być taka, aby zapewniała maksymalny i aktywny udział dziecka, a jednocześnie nie wywoływała nieprawidłowych odpowiedzi wynikających ze zbyt dużego wysiłku czy stresu.

Metoda Vojty

Terapia metodą Vojty jest jedną z głównych metod stosowanych w neurorehabilitacja dzieci. Polega ona na torowaniu odruchów, a tym samym dąży do odbudowania utraconych bądź zaburzonych wskutek choroby wzorców ruchowych. Podczas stymulacji dziecko układa się w indywidualnie dobrane pozycje oraz naciska się wybrane punkty na ciele tzw. strefy stymulacji. W trakcie wyzwalania obserwuje się odpowiedź ze strony mięśni tułowia i kończyn w postaci skoordynowanych ruchów.

Ta metoda rehabilitacyjna ma na celu uzyskanie przez ośrodkowy układ nerwowy dostępu do poszczególnych częściowych wzorców motorycznych, niezbędnych do wykonania określonego ruchu.

Metoda Vojty może być stosowana jako jedyna forma terapii lub też, jako podstawa dla pozostałych metod praktycznie we wszystkich zaburzeniach funkcji ruchowych. Najczęściej rehabilitację tę metodą stosuje się u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, w niedowładach obwodowych kończyn, po operacjach ortopedycznych czy też u dzieci z wadami postawy.
Kluczem do skuteczności tej terapii jest jej częstotliwość – powinna być prowadzona kilka razy dziennie. Z tego względu w procesie rehabilitacji niezwykle ważna jest rola rodziców, którzy, w uzgodnieniu z terapeutą, ćwiczą sami w domu z dzieckiem.

Dla kogo

Wskazania do rehabilitacji dla dzieci

Specjalistyczna rehabilitacja jest przeznaczona dla niemowląt i dzieci, u których zdiagnozowane zostały wrodzone lub nabyte wady czy inne dolegliwości psychoruchowe.

Przykładami takich zaburzeń mogą być:

  • asymetria ciała,
  • obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe,
  • wcześniactwo,
  • uszkodzenia układu nerwowego (np. dziecięce porażenie mózgowe, przepuklina oponowo-rdzeniowa).

Dzieci ulegają także nieszczęśliwym wypadkom, w wyniku których mogą odnieść różnego rodzaju urazy. Rodzice, dla swych pociech, często poszukują też wsparcia przy leczeniu wad postawy oraz wadach stóp – pomocna może tu być terapia skolioz oraz terapia ortopedyczna.

W tych wszystkich przypadkach z pomocą może przyjść profesjonalna, kompleksowa rehabilitacja.

W Centrum Neuroterapii Rutkowscy Waszymi dziećmi zajmą się doświadczeni rehabilitanci, którzy mają za sobą wiele lat specjalizacji w zakresie pracy z najmłodszymi pacjentami.

Istotą działania naszego Centrum jest całościowe patrzenie na każdego pacjenta. Dlatego też rehabilitację Waszego dziecka, dla zwiększenia jej efektu leczniczego, możemy wesprzeć innymi wartościowymi i sprawdzonymi zabiegami, jak mikropolaryzacja mózgu (tDCS), biofeedback, terapia Bowena czy dobór optymalnych olejków CBD/CBG.

Kontakt

Umów się na wizytę

Rejestracja telefoniczna:
od poniedziałku do piątku 9:00-18:00

lub
rejestracja mailowa: kontakt@centrum-neuro.pl

Godziny pracy Centrum:
od poniedziałku do piątku 9:00-18:00

Konto bankowe do opłat:
SourceOne Group Sp. z o.o.
BNP Paribas nr 57 1750 0012 0000 0000 2938 5227

Formularz kontaktowy

Terapie

Obecnie prowadzimy działania z zakresu