Lista chorób

Mózgowe porażenie dziecięce

Mózgowe porażenie dziecięce jest dużą i bardzo różną grupą chorób, których wspólną cechą są zaburzenia poruszania się.

Wyrażają się one w różny sposób i w różnym nasileniu. U niektórych pacjentów występuje niestabilny sposób chodzenia i konieczne jest dopasowanie obuwia, u innych mogą to być niesprawne ręce, niewyraźna mowa lub niedowład czterokończynowy w ogóle.

Przyczyny mózgowego porażenia dziecięcego

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez specjalistów z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, mózgowe porażenie dziecięce może dotknąć aż 2 dzieci na 1000 urodzeń. Jakie są przyczyny tego zespołu zaburzeń? Są one efektem uszkodzenia komórek nerwowych, do którego w większości przypadków dochodzi w czasie życia płodowego. Do jego przyczyn pediatrzy zaliczają głównie: niedokrwienie i niedotlenienie, ale także infekcje płodu, zatrucie toksynami. Dziecięce porażenie mózgowe może być także spowodowane zaburzeniami genetycznymi.

Dziecięce porażenie mózgowe – pierwsze objawy

Objawy dziecięcego porażenia mózgowego zauważyć można dopiero po narodzinach dziecka, najczęściej pomiędzy 3. a 5. miesiącem życia. Zazwyczaj są to nieprawidłowe napięcie mięśniowe bądź utrwalona asymetria ciała dziecka. Nie pojawiają się także zdolności koordynacyjne u malucha. W późniejszych latach życia, dziecięce porażenie mózgowe u dorosłych i starszych dzieci, może objawiać się zespołem zaburzeń funkcji motorycznych wywołanym przez wzmożone napięcie mięśniowe, czyli np. nieprawidłowym chodzeniem i obniżeniem siły (diagnozowane są u 90% pacjentów). Pojawiać mogą się także kłopoty z: jedzeniem, połykaniem, mową, słuchem czy wzrokiem.

Mózgowe porażenie dziecięce – rehabilitacja i inne formy leczenia

Jak napisano wyżej, dziecięce porażenie mózgowe spowodowane jest zaburzeniami w strukturze mózgu. W związku z tym doskonałą metodą zniwelowania jego objawów może być mikropolaryzacja tDCS. Seria zabiegów polega na pobudzaniu struktur mózgu prądem o niskim natężeniu (podobnym do naturalnie przechodzących przez ludzki mózg). Obszar stymulacji dobierany jest przez specjalistów, tak aby działać na wadliwie działającą korę. Ponadto brane pod uwagę są obszary życia chorego, które są objęte zaburzeniami. W wielu przypadkach wdrażana jest także rehabilitacja, której celem jest stymulacja ruchowa, rozwój dziecka w tym zakresie oraz ogólna poprawa jakości życia. Zazwyczaj leczeniem osoby dotkniętej dziecięcym porażeniem mózgowym zajmuje się sztab specjalistów, którzy starają się wyeliminować zmiany wywołane przez uszkodzenie komórek mózgowych.