Lista chorób

Mózgowe porażenie dziecięce

Mózgowe porażenie dziecięce jest dużą i bardzo różną grupą chorób, których wspólną cechą są zaburzenia poruszania się.

Wyrażają się one w różny sposób i w różnym nasileniu. U niektórych pacjentów występuje niestabilny sposób chodzenia i konieczne jest dopasowanie obuwia, u innych mogą to być niesprawne ręce, niewyraźna mowa lub niedowład czterokończynowy w ogóle.

Polecana terapia: Mikropolaryzacja (tDCS)

Terapie

Obecnie prowadzimy działania z zakresu

Badania QEEG
Biofeedback
Mikropolaryzacja (tDCS)
Neurologopedia
Badania QEEG
Biofeedback
Mikropolaryzacja (tDCS)
Neurologopedia