O badaniach

Na czym polegają badania EEG/QEEG?

W naszym ośrodku możecie Państwo wykonać badanie czynności bioelektrycznej mózgu w formie nowoczesnego mapowania mózgu QEEG (z ang. Quantitative EEG).

Pracujemy na nowoczesnym sprzęcie firmy Mitsar. Nasza głowica ma możliwość jednoczesnego rejestrowania 21 kanałów, w tym 4 dodatkowe kanały do zapisu EOG, EKG, EMG, oddechu, a także kontroli pomiaru impedancji.

Pozwala nam to na wykonanie szerokiego spektrum badań – w aktywności, w spoczynku, przy oczach otwartych lub zamkniętych oraz podczas pracy umysłowej.

Mitsar trolley cart

Dla kogo

Jakie możliwości otrzymujecie po badaniach EEG/QEEG
w naszym Centrum Neuroterapii?

1

Wyniki przeprowadzonych przez nas badań możecie Państwo przedstawić swojemu lekarzowi, od którego otrzymaliście skierowanie na badanie, celem opracowania przez niego diagnozy.

2

Dzięki współpracy z najlepszymi specjalistami EEG/QEEG w Polsce, możemy dokonać analizy Państwa wyników badań i na ich podstawie, zaproponować w naszym Centrum wykonanie terapii tDCSbiofeedback, idealnie dostosowanych do Waszych potrzeb.

UWAGA:

Badanie EEG / QEEG realizowane w Centrum Neuroterapii Rutkowscy (zwane dalej CNR) nie stanowi i nie ma na celu zastąpienia lub bycia alternatywą dla pełnej diagnozy neurologicznej dokonywanej przez lekarza neurologa i stanowi jedynie źródło informacji potrzebnych pracownikom CNR dla prawidłowego przeprowadzenia terapii tDCS lub biofeedback.

W ramach usług, CNR nie oferuje diagnozy w zakresie wykraczającym poza zakres niezbędny do przeprowadzenia w/w terapii, nie przepisuje e-recept oraz nie wydaje zwolnień lekarskich.

Usługi są świadczone przez personel wykwalifikowany do przeprowadzania badań EEG / QEEG i udzielania świadczeń tDCS oraz biofeedback, ale nie stanowią jakiejkolwiek formy leczenia neurologicznego, a mają wyłącznie charakter rehabilitacyjny.

CNR stanowczo zaleca, aby w przypadku pytań dotyczących stanu zdrowia zasięgnąć porady lekarza lub innej wykwalifikowanej osoby świadczącej usługi medyczne. Nigdy nie należy lekceważyć profesjonalnej porady lekarskiej z powodu informacji uzyskanych od CNR.

Kontakt

Umów się na wizytę

Rejestracja telefoniczna:
od poniedziałku do piątku 9:00-18:00

lub
rejestracja mailowa: kontakt@centrum-neuro.pl

Godziny pracy Centrum:
od poniedziałku do piątku 9:00-18:00

Konto bankowe do opłat:
SourceOne Group Sp. z o.o.
BNP Paribas nr 57 1750 0012 0000 0000 2938 5227

Formularz kontaktowy

Terapie

Obecnie prowadzimy działania z zakresu