Lista chorób

Afazja to nabyte zaburzenie mowy i języka, spowodowane uszkodzeniem mózgu.

Wśród najczęstszych przyczyn afazji wymienia się udary, uszkodzenia czaszkowo-mózgowe a także guzy mózgu i inne incydenty neurologiczne. Jest to utrata zdolności rozumienia czy tworzenia wypowiedzi na skutek uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego.

W zależności od lokalizacji uszkodzenia można wyróżnić wiele typów afazji, którym mogą towarzyszyć inne trudności: lokomocyjne, manualne, trudności w czytaniu, planowaniu i realizacji ruchów, deficyty w rozpoznawaniu bodźców, problemy z zapamiętywaniem i innymi funkcjami poznawczymi.

W medycynie spotykamy też afazję rozwojową. Są to zaburzenia rozwoju mowy i języka. Obserwuje się brak lub obniżoną zdolność do tworzenia lub/i rozumienia wypowiedzi. Wśród najczęstszych objawów afazji rozwojowej wyróżnia się trudności w opanowaniu mowy, systemy gramatycznego (pojawiają się m.in. błędy gramatyczne, mylenie słów), wyrażaniu myśli słowami, zapominaniu wcześniej nabytego słownictwa, uczeniu się nowych słów i zapamiętywaniu ich znaczeń a także trudności w rozumieniu mowy.

Polecana terapia: Mikropolaryzcja (tDCS), Neurologopedia