Lista chorób

Opóźniony rozwój mowy

Schorzenie to występuje w przypadku, kiedy wydłuża się proces kształtowania mowy dziecka lub określony etap w rozwoju mowy nie pojawił się.

U dziecka z opóźnionym rozwojem mowy zauważalna jest dysproporcja między słownikiem czynnym (mową), a biernym (rozumieniem mowy). Wyróżniamy dwa rodzaje tego zaburzenia

  • samoistne opóźnienie rozwoju mowy (SORM) – opóźnienie w mowie jest wynikiem działania czynnika zakłócającego (np. środowiskowego), jest zjawiskiem przejściowym i może ustąpić samoistnie,
  • niesamoistne opóźnienie rozwoju mowy (NORM) – wynika z zaburzeń rozwojowych dzieci, zauważalny jest brak mowy, zahamowanie lub regres w nabywaniu języka i nie ustępuje samoistnie.

Polecana terapia: Mikropolaryzacja (tDCS), Neurologopedia